O společnosti Weldon


Působíme na trhu víc než 18 let,
- náš team má víc než 550 zaměstnanců,
- vytváříme: akustické clony, ocelové konstrukce hal, stožáry energetické, modulární budovy,
- máme 2 výrobní závody, lakovnu, závod pro žárové zinkování,
- Výrobní kapacita naší společnosti je:
→ 75 000 м² akustických clon měsičně,
→ 800 tun oceli měsíčně,
→ 300 jednotlivých kontejnerových modulů,
- Naše výrobky můžete najít ve mnohých evropských zemích,
- Máme vlastní konstrukční kancelář aoddělení pro nedestruktivné skoušky.


Zveme Vás ke spolupráci!
Máme kvalifikovaný personál:
- mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
- tým inženýrů a technologů
- odborníci v oblasti nedestruktivních zkoušek VT2, UT2, UTT, MT2
- zkušení svářeči s opravněním

Kvalita našich výrobků je potvrzená certifikaty:
• Systém řízení jakosti ISO 9001:2015
• Systémy environmentálního managementu ISO 14001:2015
• Systém řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s PN-N 18001:2004
• Certifikát systému řízení výroby v souladu s EN 1090 – 1 (класс EXC3)
• NATO Commercial and Government Entity CODE NCAGE 2312H
• Certificate Integrated Management System 9001:2015-10, 14001:2015-09
• Certificate Integreted Management System 9001:2015-10, PN-N 18001:2004
• Certificate AQAP 2110:2016
• Certificate 9001:2015-10, PN-N-18001:2004, ISO 14001:2015-09
• Naši zaměstnanci mají diplom International Welding Engineer

Weldon projekt

Nabídka společnosti:

Hlavními výrobky společnosti Weldon – jsou akustické clony, energetické stožáry, ocelové konstrukce, modulární budovy a kontejnery.background movie