O společnosti Weldon


Působíme na trhu víc než 15 let,
- náš team má víc než 350 zaměstnanců,
- vytváříme: akustické clony, ocelové konstrukce hal, stožáry energetické, modulární budovy,
- máme 3 výrobní závody, lakovnu, závod pro žárové zinkování,
- Výrobní kapacita naší společnosti je:
→ 75 000 м² akustických clon měsičně,
→ 800 tun oceli měsíčně,
→ 300 jednotlivých kontejnerových modulů,
- Naše výrobky můžete najít ve mnohých evropských zemích,
- Máme vlastní konstrukční kancelář aoddělení pro nedestruktivné skoušky.


Zveme Vás ke spolupráci!
Máme kvalifikovaný personál:
- mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
- tým inženýrů a technologů
- odborníci v oblasti nedestruktivních zkoušek VT2, UT2, UTT, MT2
- zkušení svářeči s opravněním

Kvalita našich výrobků je potvrzená certifikaty:
• Systém řízení kvality ISO 9001:2009
• Systém řízení kvality AQAP 2110:2009
• NCAGE NATO Commercial and Government Entity CODE NCAGE 2312H
• Systém environmatálného manažerství ISO 14001:2005
• Systém řízení bezpečnosti a hygieny práce podle PN-N 18001:2004
• CErtifikát kvality EN ISO 3834-2
• Potvrzení kvalifikace Institutu svařování v Glivicích (1. skupina velkých závodů)
• Záměstnanci s diplomem International Welding Engineer
• Certifikát závodní kontroly vytváření pro zhodu s EN 1090 – 1 (třída EXC3), EN 1090 – 2

Weldon projekt

Nabídka společnosti:

Hlavními výrobky společnosti Weldon – jsou akustické clony, energetické stožáry, ocelové konstrukce, modulární budovy a kontejnery.background movie