• Adaptace námořních kontejnerů
  • Adaptace námořních kontejnerů
  • Adaptace námořních kontejnerů
  • Adaptace námořních kontejnerů
  • Adaptace námořních kontejnerů
logo weldon

Adaptace námořních kontejnerů


Adaptujeme námořní kontejnery 8ft, 10ft, 20ft, 40ft podle individuálních projektů. Jsou to precizní přestavby, které umožňují využití námořního kontejneru pro specifické i zvláštní potřeby. Námořní kontejner je dokonalou základnou, na jejíž bázi můžeme realizovat ty nejvíce originální a komplikované projekty. Odolný a pevný rám kontejneru, jeho podlaha a střecha tvoří ideální prostorové těleso pro veškeré projekční práce, které tvoří základ pro úvahy nad možnostmi, které máme k dispozici. Rozměry jednotlivého modulu námořního kontejneru zajišťují široké pole pro docílení různých variant a konfigurací objektu a opakovatelné vnější rozměry umožňují libovolné tvarování budovy.

V námořních kontejnerech vyřezáváme otvory, odstraňujeme venkovní stěny, instalujeme okna a dveře, montujeme zasklení, venkovní stěny a veškeré instalace. Toto je pouze příklad rozsahu úprav prováděných v kontejneru. Všechny realizace vyžadují individuální přístup a různorodé modifikace. Příklad takových modifikací jsou navrhované naším týmem projektantů individuální funkční i architektonická řešení, jako jsou vnější zasklení, interiérová zasklení, terasy, atiky, kuchyně, fasády, řešení sanity, úpravy pro handicapované a otevírací boční stěny, které vytvářejí zastřešení nebo terasu. Montujeme libovolná média, počítačovou síť, klimatizaci, vzduchotechnické systémy. Všechny práce se provádějí po předchozím zpracování podrobného projektu.

Profesionální přístup a mnoholetá znalost oboru modulového stavebnictví nám umožňuje předělávat námořní kontejnery na:

domy z námořních kontejnerů
restaurační pavilony
kancelářské kontejnery
kontejnerová sídliště
kontejnerové lékařské ordinace
mateřské školy z kontejnerů
stavebnicové školy
stavebnicové hotely
zdravotechnické kontejnery
eventové kontejnery
kontejnerové studentské domy, koleje
obchodní pavilony

Dbáme na to, aby každý objekt byl funkční, komfortní a splňoval očekávání lidí, kteří v něm pobývají.

Realizujeme také zakázky na přizpůsobení námořních kontejnerů pro montáž speciálních zařízení a průmyslových instalací. Námořní kontejnery mohou být adaptované pro různého druhu kotelny, serverovny, chladírenské kontejnery, rozvodny, myčky, technická zařízení, kontejnery na ovládací skříně a mobilní dílny. Přizpůsobené námořní kontejnery jsou ideálním zázemím pro průmyslové přístroje u čistíren odpadních vod, úpraven vody, překládacích stanic.

Těšíme na spolupráci.

WELDON Adaptace námořních kontejnerů

Рейтинг@Mail.ru