• Konstruktionen für die Energetik Strukturen
  • Freileitungen für die Energetik Strukturen
  • Konstruktionen für Telekommunikation
  • Freileitungen Strukturen
  • Konstruktionen Strukturen für die Energetik Telekommunikation
logo weldon

Ledningmaster


Vår produksjonskapasitet er 800 tonn av stålkonstruksjoner per måned. Produksjonsprossesen tar sted i tre fabrikker som er tilegnet med moderne utstyr, lakkeri og harde lagerplasser.

Konstruksjoner for den energetiske bransjen:
• Forsinkete stålkonstruksjoner for ledningsmaster 110kV, 220kV 400kV.
• Forsinkete stålkonstruksjoner for utstyr på strømstasjoner 110kV, 220kV 400kV.
• Forsinkete stålkonstruksjoner for ledningsmaster og stasjoner 15kV.
• Andre stålkonstruksjoner for energibransjen for alle ledningsmaster.

Konstruksjoner for telekommunikasjon:
• Forsinkete stålkonstruksjoner for transmisjonstårner.
• Forsinkete stålkonstruksjoner for kommunikasjonsmaster laget som riststolper eller rørstolper.
• Forsinkete stålkonstruksjoner for antennaer i terreng eller på bygninger.

Vi har kvalifiserte ansatte:
- Internasjonal Sveisingingeniør (IWE)
- Et team av konstkruktorer og teknologer
- Spesialister i ikke-destruktive undersøkelser VT2, UT2, UTT, MT2,
- Sveisere med kvalifikasjoner

Utstyr:
- Automatisk enhet for beskjæring og boring
- Hagler
- Automatisk enhet for boring
- Stolpeborere
- Haglekammer med metaliseringsfunksjon
- Automatisk linje til beskjæring og skjæring av metallelementer
- Universalle saks
- Sag
- Automatisk linje til behandling av braketter
- Gilotin
- Kantpresser
- Nettsveiser
- Plasme-gass beskjærer
- Plasme-gass kniv
- Sveiseautomatt med to roterere
- Sveiseplasser
- To kantpresser som jobber sammen
- Skinneportal

Beskyttelse mot korrosjon
- Maleri på 500 m²
- Brennevarmforsinkingsverksted Weldon Brennevarmforsinking i henhold til PN-ENISO 1461 på en moderne linje med karer med dimensjoner: L=7m x b=1,5m x H=2,8m som gjør det mulig å behandle konstruksjoner med Maksimale dimensjoner: L = 6,8m x B=1,4m x H=2,4m og opptil 3 tonn. Varmvarmforsinkingskapasitet: 100 tonn per døgn

Realiserte oppdrag:
- Elfeko S.A. - stolper 110kV – 24 tonn
- ZPRE Jedlicze - stolper 110kV – 30 tonn
- STP Elbud Sp. z o.o. Kraków – strømstasjons konstruksjon – 30 tonn
- STP Elbud Sp. z o.o. Kraków – ristkonstruksjon til ledningsmaster – 420 tonn
- Mostostal Zabrze – Holding S.A. – riststolper – 170 tonn
- Mostostal Zabrze – Holding S.A. – rørstolper – 15 tonn

WELDON kraftledninger elektrisk offshore Polen

Рейтинг@Mail.ru