• Verzinkerei Feuerverzinkung
  • Feuerverzinkung Verzinken
  • Feuerverzinkung Korrosionsschutz
  • Verzinkerei Verzinken
  • Korrosionsschutz Verzinkerei
logo weldon

Galvanisering


Anläggning för varmförzinkning - Galvanisering Dębica

Driftparametrar:

- Mått för förzinkningskar:
7000 x 1500 x 2800 mm (L x B x D).
- Maximala dimensioner för element som bearbetas med zink: 6800 x 1400 x 2400 mm
- Maximal vikt av ett element – upp till 3 ton.

Vi förzinkar mycket varierat utbud av element: från stålkonstruktioner för byggbranschen, väginfrastruktur, behållare och tillbehör för byggindustrin, till galler, stängslar, grindar och ljusstolpar. Zinkbeläggningar har hög beständighet mot korrosion och nötning. Utmärkt prestanda garanteras både av att lämpliga material av hög kvalitet används och att rätt tillverkningsprocess tillämpas, förfinat under många år av verksamhet i branschen. Vi erbjuder zinkbeläggningar av hög kvalitet enligt normen PN-EN ISO 1461.

Processens viktigaste etapp är rätt fysikalisk-kemisk förberedande av stålytan (avfettning, betning, flussmedel, torkning) och nedsänkning i smält zinkblandning vid en temperatur av 450°C - 460°C. Som resultat av zink-stål diffusion bildas det legeringsskikt som innehåller olika proportioner av båda komponenterna. Det yttre skiktet består av galvaniseringsbadets komposition som används i processen. Efter kylning i vatten, kännetecknas beläggningen av hög mekanisk hållfasthet och estetik.

Korrekt utförd zinkbeläggning, beroende på miljö där den används, håller i 10 till 100 år. Varmförzinkning är en lösning som uppfyller kraven för hållbarhet, estetik och miljövänlighet inom nuvarande korrosionsskydd.

Varför varmförzinkning?
Varmförzinkning garanterar rostskydd i många år, utan behov av renovering. Zinkbeläggning som är tät och täcker exakt elementets yttre och inre ytor, dess kanter, skrymslen och hörn, skyddar stål dubbelt: elektrokemiskt och som barriär. Zinkskiktet är oupplösligt förbundet med stålytan och förhindrar oxidation. Olika hårdheter av varje lager skyddar mot mekaniska skador. Processen för galvanisering är snabb, men skyddar ytor av bearbetade elementen under många år. Förzinkning är för närvarande den mest effektiva korrosionsskyddstekniken som uppfyller höga krav på hållbarhet, estetik och miljövänlighet.

Beläggningstjockleken
I processen för varmförzinkning får man beläggning med en genomsnittlig tjocklek av 70 till 150 mikrometer. Denna tjocklek räcker för att skydda stål mot korrosion i årtionden. Medellivslängd av zinkskiktet är 30-50 år. Tjocklek på beläggning mäts i mikrometer, eller anges som beläggningsvikt i g/m2. Minsta skikttjocklekar, rekommenderade beroende på tjockleken av det material som element är tillverkade av, anges i normen PN-EN ISO 1461:

Tjocklek
på stål - t [mm]
Minsta genomsnittliga
skikttjockleken [μm]
t > 6 85
3 < t < 6 70
1,5 < t < 3 55
t < 1,5 45

Weldon förzinkning varmförzinkning galvanisering förzinkning genom nedsänkning i jonlösning med zink korrosionsskydd

Рейтинг@Mail.ru