• Container Bürocontainer Polen
  • Container Modulgebäude Wohncontainer
  • Container mobilen Wohncontainer
  • Container Modulgebäude Polen
  • Modulgebäude Bürocontainer
logo weldon

Kontajnery


Naša výrobná kapacita je okolo 300 jednotlivých modulov mesačne. Máme dlhoročné skúsenosti v realizácii veľkých modulových budov pre individuálne určenie.

Realizujeme školy, škôlky, sídla firem, kancelárske budovy a iné verejné objekty. Vyrábame niekoľko nad desať druhov kontajnerov: stavebných, socialných a kancelárských, sanitárnych, obytných, recepcii a vrátnic.

Činnosť Spoločnosti zahŕňuje komplexnú realizáciu investicií:
- navrhovanie
- výroba
- logistické služby a montáž doma a v zahraničí.

Kancelárske kontajnery sa väčšinou používajú ako sídla firem, kancelársky priestor, sociálne zariadenia, obytné budovy na investíciach vedených ďaleko od miesta bydliska. Väčšinou sú kombinované vo väčších budovách s sanitárnymi kontajnerami (toaletami, umyvárnami a sprchami).

Kancelárske kontajnery ponúkajú priestor pre takmer ľubovoľne zariadenie – jednotlivý kontajner sú 13 m² užitné plochy a 32m³ kubatury. Modul plne vybavený oknami, dverami, elektrickou inštaláciou, vykurovacim zariadením, umožňuje ich použivanie od okamíhu postavenia a pripojenia do elektrického prúdu. Kontajnery môžu sa spolu kombinovať a spájat do väčších budov a interiér a fasáda budovy aranžovať individuálne. Tak vznikajú objekty, ktoré slúžia ako sídla firem, obchodné a servisné objekty ako aj školy a škôlky. Výhodou tohto riešenia je jednoduchosť prevedenia akýchkoľvek zmien vo veľkosti budovy a jej dekoru. Dôležitým znakom modulových budov je krátka doba ich uvedenia do používania.

Technické kontajnery sa vďaka solídnej konštrukcii veľmi často používajú ako výstuže alebo miestnosti pre rôzne druhy strojov, zariadení alebo dokonca celé ovladanie. Sú inštalované ako súčasť existujúcej infraštruktúry alebo pristavované k už existujúcim objektom alebo inštaláciám. Umožňujú tiež inštalovanie mnohých zariadení priamo u výrobcu, jednoduchú prepravu a uvedenie do prevádzky v mieste cielového použitia. Vyrábajú sa väčšinou ako objekty zvláštného určenia s prihliadnutím na zvláštne technické požiadavky ako široké servisné dvere, dodatočné technické otvory v stenách, zvláštne navrhované elektrické inštalácie a klimatizátory a pod.

Adaptácia morských kontajnerov
Adaptujeme morské kontajnery pre účely rôznorodého využitia. Morský kontajner je základom pre ďalšie spracovanie, výrez okien, postavenie priečok a namontovanie potrebných zariadení. Adaptácia každého kontajneru je vykonávaná podľa vopred pripraveného projektu.

Morské kontajnery prerábame na:
- domy z morských kontajnerov,
- kancelárie z morských kontajnerov,
- byty z morských kontajnerov,
- hotelové moduly,
- sanitárne objekty,
- obchodné pavilóny,
- reštauračné pavilóny
- a technické kontajnery.

Naše bohaté skúsenosti a zázemie, ktoré máme, zaručujú vykonanie v súladu s najvyššími štandardami a očakávaním.
Všetky práce, počnúc prípravou projektu, cez technické operácie a prípravu hotových modulov na dopravovanie, sa vykonávajú v našom závode.
Pripravujeme dokumentáciu umožňujúcu zažiadať o stavebné povolenie.Ponúkame montáž, záručný a pozáručný servis.
FLAT PACK

Rozmery jedného modulu:
Vonkajšie rozmery Lz=6058 mm, Sz=2438 mm,
Vnútorné rozmery Hw=2500 mm, Hz=2800 mm

V reakcii na rastúce náklady na dopravu sú v našej ponuke skladacie kontajnery – pre montáž na mieste dodania. Montáž je rýchla a môžete jú úrobiť sami alebo využiť skupinu našich odborníkov. Skrútenie konštrukcií kontajnerov uskutočňuje sa pomocou skrutkových spojov umiestenych na bo ných plochách nosných pilierov.

Jednorázovo sa môže previezť 8 kusov kontajnerov. Kontajner sa dodáva v baleních s výškou 700 mm (sada štyroch kusov zodpovedá vonkajším rozmerom zloženeho typického kontajnera).

Výhody:
- mobilita,
- zníženie nákladov na dopravu,
- modularita,
- vysoká životnosť a odolnosť konštrukciepre ekstrémne podmienky,
- úprava a vybavenie podľa priania zákazníka
- ľahká údržba.

Použiie:
• Obytný kontajner,
• Kancelársky kontajner,
• Skladový kontajner,
• Technický kontajner.

WELDON kontajnery modulové budovy

Рейтинг@Mail.ru