• Konstruktionen für die Energetik Strukturen
  • Freileitungen für die Energetik Strukturen
  • Konstruktionen für Telekommunikation
  • Freileitungen Strukturen
  • Konstruktionen Strukturen für die Energetik Telekommunikation
logo weldon

Energertické stožiary


Naša výrobná kapacita je 800 ton oceľových konštrukcií mesačne. Výrobný proces sa uskutočňuje v troch závodoch vybavených moderným strojným parkom, lakovňou a tvrdenými skladovacimi plochami.

Konštrukcie pre objekty profesionálnej energetiky:
• Oceľové pozinkované konštrukcie elektroenergetických stožiarov pre napätie 110kV, 220kV 400kV.
• Oceľové pozinkované podperové konštrukcie zariadení pre elektroenergetické stanice s napätím 110kV, 220kV i 400kV.
• Oceľové pozinkované konštrukcie pre elektroenergetické vedenia a stanice pre napätie 15kV.
• Ostávajúcie oceľové pozinkované pomocné konštrukcie pre infraštruktúru elektroenergetických vedení a stanic v plnom rozsahu napätia.

Konštrukcie pre telekomunikáciu:
• Oceľové pozinkované konštrukcie vysielacích a reléových veží.
• Oceľové pozinkované konštrukcie telekomunikačných stožiarov pre mobilnou telefóniu vyrábané ako priehradové a tyčové.
• Oceľové pozinkované konštrukcie anténových stožiarov terénnych alebo inštalovaných na strechách budov.

Máme kvalifikovaný personál:
- Medzinárodný zváračský inžinier (IWE),
-Tím inžinierov a technológov
- Špecialisti v oblasti nedeštruktívných skúšok VT2, UT2, UTT, MT2,
- Kvalifikovaní zvárači s oprávneniami

Strojný park:
• Automatická jednotka pre rezanie a vŕtanie
• Tryskacie zariadenie
• Automatická vŕtacia jednotka
• Stĺpové vŕtačky
• Tryskacia komora s funkciou pokovovania striekaním
• Automatická linka pre vysekávanie a rezanie profilov
• Univerzálne nožnice
• Píly
• Automatická linka pre obrábanie uholníkov
• Gilotinové nožnice
• Ohraňovacie lisy
• Zváračka mriežiek
• Plazmová a plynová vysekávačka
• Plazmová a plynová rezačka
• Zváračský robot s dvomi polohovadlami
• Zváracie stanoviska
• Tandem ohraňovacich lisov
• Koľajnicový portál

Ochrana proti korózii:
- Lakovňa s rozlohou 500 m².
- závod pre žiarové zinkovanie Weldon.
Žiarové zinkovanie podľa normy PN-ENISO 1461 na modernej výrobnej linke vybavenej vaňami s rozmermi: L=7m x b=1,5m x H=2,8m co umožňuje zinkovanie konštrukcií s maximálnymi vonkajšími rozmermi : L = 6,8m x B=1,4m x H=2,4m a hmotnosťou 3 tony.
Možnosti zinkovania - 100 ton denne.

Vykonané realizácie:
- Elfeko S.A. - dodávka stožiarov 110kV - 24 tony,
- ZPRE Jedlicze - dodávka stožiarov 110kV - 30 ton,
- STP Elbud Sp. z o.o. Kraków - dodávka konštrukcie energetickej stanice - 30 ton,
- STP Elbud Sp. z o.o. Kraków - dodávka priehradovej konstrukcie energetických stožiarov - 420 ton,
- Mostostal Zabrze – Holding S.A. – dodávka priehradových stožiarov - 170 ton,
- Mostostal Zabrze – Holding S.A. – dodávka trubkových stožiarov – 15 ton,

WELDON energetické stožiary stanicové konštrukcie energetika

Рейтинг@Mail.ru